Privacy policyBij Autopoetsland.nl, merken we op dat privacy een belangrijk thema is, daarom zorgen we in onze werkprocessen dat de bescherming van uw privacy is gewaarborgd. Deze Privacy Policy geeft de verschillende typen van persoonlijke informatie weer wanneer u de Autopoetsland.nl website gebruikt en in de wijze waarop wij deze willen beschermen. De volgende principes zijn van toepassing op persoonlijke identificatie informatie welke we u vragen te overleggen. Persoonlijke identificatie informatie is informatie welke u individueel identificeert met onder andere uw naam, woonadres en emailadres. 

Dataverkeer

Autopoetsland.nl ontvangt beperkte niet-persoonlijke identificatie informatie welke uw browser beschikbaar maakt wanneer u een website bezoekt. Deze loginformatie is inclusief uw Internet Protocol adres, browsertype, browsertaal, data en tijd van de van uw internetbezoeken. Wij gebruiken deze informatie om onze diensten te ondersteunen en te verbeteren. 
Enkele van onze diensten vragen u om een account te registreren. Autopoetsland.nl vraagt hierbij enkele persoonlijke informatie teneinde deze account aan te maken (zoals naam, emailadres en wachtwoord). Wij gebruiken deze informatie om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Wanneer u producten via onze website koopt vragen wij u evt. om uw creditcardnummer of andere betalingsinformatie welke wij in gecodeerde vorm op onze beveiligde servers bewaren.

Delen van informatie

Wij verhuren of verkopen uw persoonlijke identificatie informatie niet aan andere bedrijven of individuen. Mogelijk delen wij dergelijke informatie in de volgende omstandigheden; - Bij uw toestemming 
- Wij verschaffen dergelijke informatie aan vertrouwelijke bedrijven of individuen met als doel ons werkproces te onderhouden en uit te voeren op ons initiatief. Wanneer dit is voldaan is het een deel van  overeenkomsten om volgens onze instructies andermans werkprocessen te onderhouden en uit te voeren. Alles overeenkomstig onze Privacy Policy en vertrouwelijk toegepast volgens beveiligde maatregelen. 
- Wij concluderen volgens onze wettelijke bevoegdheid of volgens goed vertrouwen de reservering of sluiting van deze informatie redelijkerwijs nodig kan zijn om rechten, eigendommen of veiligheid van Autopoetsland.nl, haar gebruikers of het publiek te beschermen. 
- Wanneer u een account heeft mogen wij deze voorgelegde informatie delen onder aan ons gelieerde bedrijven teneinde u te voorzien in een foutloze dienstverlening waarbij wij constant sturen op verbetering van onze   dienstverlening. Wij zullen uw accountinformatie niet voorleggen aan andere personen of bedrijven welke niet aan ons zijn gelieerd, tenzij in beperkte omstandigheden als beschreven in deze Privacy Policy en u hiermee   instemt. 
- Wij zijn bevoegd deze persoonlijke informatie als ontvangen op onze website te delen met wereldwijd aan ons gelieerde bedrijven en agenten. Wanneer u onze diensten gebruikt stemt u in met de overdracht van uw informatie onder deze wereldwijde faciliteiten. 
- Tijdens een gebeurtenis waarbij Autopoetsland.nl van eigendom verandert zoals een acquisitie of fusie door- of met een ander bedrijf zorgen wij dat u eerst wordt geïnformeerd voordat persoonlijke identificatie informatie wordt overgedragen en onderworpen wordt aan een andere Privacy Policy. 

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan Autopoetsland.nl wordt er een cookie naar uw computer gestuurd. welke uw browser uniek identificeert. Een cookie is een klein bestand welke een keten aan karakters bevat welke naar uw computer worden gestuurd als u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze service te verbeteren en om beter te begrijpen hoe mensen met ons via de website communiceren door de voorkeuren van de gebruikers op te sporen, te analyseren en trends of patronen te ontdekken over manieren hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn initieel opgezet om cookies te accepteren. U kunt uw browser resetten om alle cookies te weigeren of om na te gaan wanneer een cookie is gestuurd. Wel kan het zijn dat enkele Autopoetsland.nl eigenschappen niet of niet correct functioneren zonder cookies.
Zie onze uitgebreide cookie informatie op Cookie Information

Informatiebeveiliging

Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om alle data te beschermen tegen niet geautoriseerde toegang, wijziging, sluiting of vernietiging. Wij beperken toegang tot uw persoonlijke identificatie informatie tot medewerkers welke dergelijke informatie benodigd zijn om het werkproces uit te voeren of te verbeteren. 

Veilig online bestellen

Onze beveiligde server codeert al uw persoonlijke informatie incl. creditcardnummers, namen en adressen zodat het niet gelezen kan worden wanneer op het internet wordt gebruikt. Wanneer u de voorkeur heeft niet over internet te bestellen kunt u altijd telefonisch uw bestelling doorgeven via 0481-454600. 

Actueel houden van uw informatie

Wij verschaffen methodes om uw persoonlijke identificatie informatie actueel te houden en bij te werken voor vele van onze diensten. 

Wijzigingen van deze Privacy Policy

Houdt er rekening mee dat deze Privacy Policy van tijd tot tijd aan wijzigingen onderhevig is. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen van kleine aard zullen zijn maar er zijn altijd mogelijkheden dat er meer significante wijzigingen voor kunnen komen. Hoe dan ook zullen wij de wijzigingen altijd bijwerken op deze pagina, als de wijzigingen meer significant zijn zullen wij u op een meer prominente wijze informeren. Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft dan kunt u altijd contact opnemen 0481-454600. Wij helpen u graag verder.

Privacy voorwaarden

Autopoetsland.nl, gevestigd aan Industrieweg Oost 9A 6662 NE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.autopoetsland.nl Industrieweg Oost 9A , 6662 NE Tel: 0481 45 46 00
A.Stuart is de Functionaris Gegevensbescherming van Autopoetsland.nl  Hij/zij is te bereiken via info@autopoetsland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autopoetsland.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autopoetsland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Autopoetsland.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Autopoetsland.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Autopoetsland.nl  volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Autopoetsland.nl  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Autopoetsland.nl  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carwash Center Elst) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autopoetsland.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Carwash Center Elst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaar termijn.
Zolang u bij ons ingeschreven en van onze diensten gebruik maakt worden uw persoonlijke gegevens bewaard.


Vernietigen persoonsgegevens

Vernietigen houdt in dat de gegevens niet langer meer bestaan of niet langer meer bestaan in een bruikbare vorm.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Autopoetsland.nl  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Carwash Center Elst gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@carwashcenterelst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. carwash center Elst zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Carwash Center Elst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Autopoetsland.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autopoetsland.nl